Månadens fråga

Har vintern ställt till det i din skog?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Har du som äger eller jobbar i skogen drabbats av årets snörika vinter? Har avverkningar ställts in? Transporter stoppats? Markskador? Snöbrott? Har du lidit ekonomisk skada? Eller har du tvärtom haft nytta och glädje av snön på något sätt? Svara på Månadens fråga!
Publicerad:

Det sätts för mycket gran

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
 I tidningen SKOGEN 3/2018 svarade 158 läsare på Månadens fråga: Sätter vi för mycket gran? Jo det tycker 72 procent att vi gör i Sverige.  Att granen engagerar kunde vi se på svaren. Här kan du läsa en del av det som inte kom med i tidningen.
Publicerad:

Sätter vi för mycket gran?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Har Sverige blivit en granplantage? Offras natur- och kulturvärden för ekonomisk vinning? Eller finns det inget val när älgen tar tallplantorna? Kanske är granen orättvist utskälld? Svara på Månadens fråga!
Publicerad:

Har skogsbruket dåligt rykte?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Vad tycker den breda allmänheten om skogsbruket? Är vi älskade eller hatade? Har folk en negativ bild? Eller ses vi tvärtom som hjältar som erbjuder gröna lösningar och arbetstillfällen? Svara på Månadens fråga och berätta om dina erfarenheter!
Publicerad:

Bör lokala intressen gynnas vid markköp?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGEN-bild.
Jordförvärvslagen är tänkt att främja sysselsättning och bosättning i glesbygd, men har anklagats för att vara tandlös. Skulle skärpta krav på boende vid fastighetsköp stimulera en levande landsbygd? Eller ska vi låta marknaden styra? Svara på Månadens fråga och berätta om dina erfarenheter!
Publicerad:

Sidor