Månadens fråga

Är turism den nya skogsindustrin?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
I det nationella skogsprogrammet ställs förhoppningar på att besöksnäringen i skog och natur ska skapa intäkter och sysselsättning.Tror du på kraftig tillväxt inom skogsturism? Eller förblir det något marginellt? Svara på Månadens fråga!
Publicerad:

Tror du på hyggesfritt?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Är plockhuggning framtidens skötselmetod? Går det att få samma/bättre lönsamhet? Eller talar riskerna för röt- och stormskador emot plockhuggning? Svara på Månadens fråga!
Publicerad:

Har vintern ställt till det i din skog?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Har du som äger eller jobbar i skogen drabbats av årets snörika vinter? Har avverkningar ställts in? Transporter stoppats? Markskador? Snöbrott? Har du lidit ekonomisk skada? Eller har du tvärtom haft nytta och glädje av snön på något sätt? Svara på Månadens fråga!
Publicerad:

Det sätts för mycket gran

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
 I tidningen SKOGEN 3/2018 svarade 158 läsare på Månadens fråga: Sätter vi för mycket gran? Jo det tycker 72 procent att vi gör i Sverige.  Att granen engagerar kunde vi se på svaren. Här kan du läsa en del av det som inte kom med i tidningen.
Publicerad:

Sätter vi för mycket gran?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Har Sverige blivit en granplantage? Offras natur- och kulturvärden för ekonomisk vinning? Eller finns det inget val när älgen tar tallplantorna? Kanske är granen orättvist utskälld? Svara på Månadens fråga!
Publicerad:

Sidor