Månadens fråga

Har skogsmark blivit för dyr?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Matts Bildström/SKOGENbild-Azotelibrary.
Under 2021 fortsatte priserna på skogsfastigheter att stiga över nästan hela landet. Har det gått för långt? Har för mycket av skogen blivit rena investeringsobjekt? Har du själv fått avstå markköp – eller frestats att sälja? Är värdeökningen rent av bara bra för den som äger skog? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Kan vi vinna mot skadegörarna?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kådutfall är ofta en första indikation på törskateangrepp. Foto: Matts Bildström
Granbarkborre i söder och törskate i norr – de senaste åren har effekterna av skadegörare blivit värre. Finns det hopp? Kan vi hitta motmedel? Anpassa skötseln? Byta trädslag? Eller är detta det nya normala? Blir det ännu värre i ett varmare klimat? Ska vi dessutom befara nya sjukdomar och kryp?
Publicerad:

Är mångbruk lösningen?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
De satsar på turism och arkitektritade stugor – läs mer i SKOGEN nr 12. Foto: Ulla Sundin Beck.
Kostnaderna stiger och lönsamheten minskar i småskaligt skogsbruk – kan annat än traditionellt virke bli räddningen? I så fall vad? Turism och fritid? Egen förädling? Eller fungerar mångbruk bara för några? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Kommer hyggesfritt att dominera?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ökad andel hyggesfritt skogsbruk är ett politiskt mål – kommer det att nås? Tror du att fler och fler kommer att tillämpa metoden?  Är den långsiktigt hållbar ur alla aspekter – för klimat, mångfald, sociala värden och lönsamhet? Finns det nackdelar? Eller är det fel att ställa metoder mot varandra, kanske går de att kombinera? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Är det rätt att avverkningsstrejka?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Bör skogsägare sätta press på virkesköpare att höja priserna genom att inte avverka? Eller finns det andra sätt att få bättre betalt? Bör man rent av passa på att avverka nu - kanske stundar sämre tider? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Är skötselintresse ett måste?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Måste man vara särskilt skötselintresserad för att äga skog? Blir det svårt att maxa naturvård eller tillväxt om man inte själv är insatt? Eller anser du att skogen oftast sköter sig bra själv? Kanske att ansvaret för skötseln vilar bäst på inhyrd hjälp? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Kan man älska ett träd?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Älskar du något enskilt träd i sig, som individ – och inte som en del av ett bestånd? Beror det på trädets skönhet eller något minne? Kanske det tysta löftet om lukrativt kvalitetstimmer någon gång? Eller är kramandet av gamla träd överdrivet? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Ska vi samarbeta mera?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Samarbetas det för lite i skogsbruket? Borde skogsägargrannar gå samman och förhandla inför virkesaffären? Eller håller distans till grannen också konflikter borta? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Sidor