Månadens fråga

Är det rätt att avverkningsstrejka?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Bör skogsägare sätta press på virkesköpare att höja priserna genom att inte avverka? Eller finns det andra sätt att få bättre betalt? Bör man rent av passa på att avverka nu - kanske stundar sämre tider? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Är skötselintresse ett måste?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Måste man vara särskilt skötselintresserad för att äga skog? Blir det svårt att maxa naturvård eller tillväxt om man inte själv är insatt? Eller anser du att skogen oftast sköter sig bra själv? Kanske att ansvaret för skötseln vilar bäst på inhyrd hjälp? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Kan man älska ett träd?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Älskar du något enskilt träd i sig, som individ – och inte som en del av ett bestånd? Beror det på trädets skönhet eller något minne? Kanske det tysta löftet om lukrativt kvalitetstimmer någon gång? Eller är kramandet av gamla träd överdrivet? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Ska vi samarbeta mera?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Samarbetas det för lite i skogsbruket? Borde skogsägargrannar gå samman och förhandla inför virkesaffären? Eller håller distans till grannen också konflikter borta? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Behöver allemansrätten ändras?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Är allemansrätten förlegad? Borde den anpassas efter nya livsstilar hos allmänheten? Behövs en ändring av allemansrätten för markägarens skull? Eller handlar det mer om att utbilda människor? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Är kvalitetsvirke lönsamt?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Lönar det sig att satsa på kvistrent och senvuxet? Eller tar det för lång tid och för mycket arbete? Är det kanske bättre att satsa på snabbväxande volymproduktion av träfibrer när framtiden är oviss? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Har botten gått ur massavedsmarknaden?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Sidor