Månadens fråga

Avgör skogen din röst?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Riksdagens kammare. Foto: Bengt Ek.
Är skogspolitiken ett tungt argument när du väljer hur du ska rösta i riksdagsvalet? Eller väger du in skogsfrågorna tillsammans med ekonomi, utbildning, vård med mera? Tror du att skogspolitiken kommer att se mycket olika ut beroende på vilka partier som bildar regering? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Går du på mässor i sommar?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Släpper du loss i år och går på mässor och exkursioner igen? Har du längtat? Eller har pandemin ändrat vårt beteende och våra vanor – går det lika bra att bevaka på distans? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Är gallringsfri skog en bra idé?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Kan skötsel helt utan eller med minimal gallring vara ett sätt att möta rotröta och stormhot? Och minska risken för körskador? Hur blir ekonomin? Kanske gallringsfritt bara är ett alternativ i nödfall, till exempel där terrängen är svårarbetad? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Är det svårt att välja trädslag?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
Har borre, älg och klimatförändringar gjort det svårare att välja trädslag vid föryngring? Tvekar du kring det som förr kanske var självklart? Vågar du satsa på nya kort, som lärk? Exoter? Eller är trädvalet fortfarande givet? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Klarar du artkunskapskraven?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Andreas Barth, SKOGENbild - Azote Library.
Enligt Skogsstyrelsen ska skogsägare bli skyldiga att ta större hänsyn till artskydd och skaffa nödvändig kunskap om varje enskild fågel. Kommer du att klara det? Blir det i praktiken omöjligt att genomföra avverkningar? Eller är detta mest ett skrämskott, ett utspel från Skogsstyrelsen för att få politiker att agera? Svara på Månadens fråga!
Publicerad:

Har skogsmark blivit för dyr?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Matts Bildström/SKOGENbild-Azotelibrary.
Under 2021 fortsatte priserna på skogsfastigheter att stiga över nästan hela landet. Har det gått för långt? Har för mycket av skogen blivit rena investeringsobjekt? Har du själv fått avstå markköp – eller frestats att sälja? Är värdeökningen rent av bara bra för den som äger skog? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Kan vi vinna mot skadegörarna?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kådutfall är ofta en första indikation på törskateangrepp. Foto: Matts Bildström
Granbarkborre i söder och törskate i norr – de senaste åren har effekterna av skadegörare blivit värre. Finns det hopp? Kan vi hitta motmedel? Anpassa skötseln? Byta trädslag? Eller är detta det nya normala? Blir det ännu värre i ett varmare klimat? Ska vi dessutom befara nya sjukdomar och kryp?
Publicerad:

Är mångbruk lösningen?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
De satsar på turism och arkitektritade stugor – läs mer i SKOGEN nr 12. Foto: Ulla Sundin Beck.
Kostnaderna stiger och lönsamheten minskar i småskaligt skogsbruk – kan annat än traditionellt virke bli räddningen? I så fall vad? Turism och fritid? Egen förädling? Eller fungerar mångbruk bara för några? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Kommer hyggesfritt att dominera?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ökad andel hyggesfritt skogsbruk är ett politiskt mål – kommer det att nås? Tror du att fler och fler kommer att tillämpa metoden?  Är den långsiktigt hållbar ur alla aspekter – för klimat, mångfald, sociala värden och lönsamhet? Finns det nackdelar? Eller är det fel att ställa metoder mot varandra, kanske går de att kombinera? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Sidor