Månadens fråga

Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Visst hugger vi vår egen gran!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ett privilegium att få hugga sin egen gran, tycker merparten av SKOGENS läsare som svarade på månadens fråga.
Ett rungande ja – SKOGENs läsare hugger sin egen gran. I alla fall 84 procent av de 178 läsare som svarade på månadens fråga. Nedan kan du läsa en del svar som inte rymdes i tidningen.
Publicerad:

Tror du på mångfaldskrediter?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Bland andra FSC vill skapa system för kredithandel, där sponsorer betalar skogsägare för att bevara eller återskapa ekosystemtjänster, till exempel biodiversitet, kolbindning, våtmark eller turism. Kan ett kreditsystem lyckas i praktiken? Kan det bli lönsamt för skogsägaren? Eller känner du tveksamhet, kanske för att träråvaran inte kommer till användning? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Hugger du din egen julgran?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Hämtar du julgran i egen skog? Väljer du noggrant innan du bestämmer dig? Eller hör du till dem som vägrar sopa barr och väljer bort gran? Har du kanske en trotjänare av plast på vinden? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Har det ekonomiska läget påverkat dig?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Många drabbas just nu hårt av prisökningar, inte minst på energi. Har du känt av det i din verksamhet? Får du som är entreprenör till exempel färre uppdrag – i kombination med allt högre omkostnader? Har du känt av kostnadssökningar som skogsägare - eller i någon annan roll i skogssektorn?
Publicerad:

Är det läge att satsa på björk?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Karin Bernle.
Det pratas mycket om björk nu. Plantor förädlas – och snart ska björk kunna användas som konstruktionsvirke. Är det läge att satsa på björk som produktionsträd? Även timmer? Är det ett bra sätt att sprida riskerna i din skog? Eller är marknaden för inkörd på barrtimmer? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Avgör skogen din röst?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogspolitiken tycks ha varit ett tungt argument när många av våra läsare valde hur de skulle rösta i riksdagsvalet. I alla fall enligt månadens fråga.
Publicerad:

Är det viltet som styr i din skog?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Matts Bildström, SKOGENbild - Azote Library.
Präglas din skötsel av viltanpassning? Väljer du trädslag för att undvika betesskador? Hägnar du? Skapar du viltbete genom att till exempel spara löv? Eller är det ingen idé att kämpa mot viltbetesskador? Men kanske ger viltet något tillbaka för din möda? Har du extraintäkter från jakt, turism eller annat?  Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Avgör skogen din röst?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Riksdagens kammare. Foto: Bengt Ek.
Är skogspolitiken ett tungt argument när du väljer hur du ska rösta i riksdagsvalet? Eller väger du in skogsfrågorna tillsammans med ekonomi, utbildning, vård med mera? Tror du att skogspolitiken kommer att se mycket olika ut beroende på vilka partier som bildar regering? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Går du på mässor i sommar?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Släpper du loss i år och går på mässor och exkursioner igen? Har du längtat? Eller har pandemin ändrat vårt beteende och våra vanor – går det lika bra att bevaka på distans? Svara på månadens fråga!
Publicerad:

Sidor