lövträd

Bortskämt lövträd betalar igen

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Lövträdkrona
Kronan behöver utrymme för att ge växtkraft. Man ska kunna se en obruten ring av himmel runt den från marken, som runt denna ek. Foto: Jens Peter Skovsgaard
KVALITETSVIRKE. Värdeproduktion av lövträd på individ­nivå kan ge nischade virkes­produkter som betingar höga priser på specialmarknader. Visst innebär det mer arbete och engagemang, men det betalar sig oftast i slutändan.
Publicerad:

Så lyckas du med al

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
alskog
Lars Rytter är docent i skogsekologi och forskar om lövträdsskogsbruk på Skogforsk. Han förordar aktiv och tidig skötsel för både klibbal och gråal.
Publicerad:

Löv och vilt hotar återplantering

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lövtillväxten är kvävande för barrplantorna i brandområdet. Den 31 maj blir det informationsträff i Sätra Brunn.
Lövträd och klövvilt utgör nu det största hotet mot ny barrskog i det brandskadade området i Västmanland. Viltet äter på plantorna och lövträden riskerar kväva dem. Nu ska skogsägarna informeras om riskerna.
Publicerad:

Lövbrist stänger sågverk

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brist på lövträ av sågkvalitet drabbar Södra som avvecklar sågverket i Traryd. "Det är klart att lövunderskottet spelar in", säger Håkan Svensson, affärsområdeschef Södra Wood.
Publicerad:

Klarar sig snabbväxarna norrut?

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Poppel och hybridasp i stället för gran, tall och björk? Idag rekommenderas bra bonitet för snabbväxande löv, men få har undersökt om det stämmer. Nu testar SLU hur snabbväxarna klarar sig på olika marker i Sverige.
Publicerad:

Södra satsar på lövträd

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Södra kommer att utveckla en satsning på lövträd som täcker in hela förädlingskedjan. Från plantor till färdiga produkter. För att klara av att genomföra lövinriktningen krävs en rad av nysatsningar. Produktutveckling i form av list- och inredningsdetaljer och textilmassa, samt en kraftansamling för skogsskötsel av lövträd.
Publicerad: