lövskogsskötsel

Så lyckas du med al

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
alskog
Lars Rytter är docent i skogsekologi och forskar om lövträdsskogsbruk på Skogforsk. Han förordar aktiv och tidig skötsel för både klibbal och gråal.
Publicerad:

Frysta frön föryngrar skånsk lövskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tidningen SKOGEN
Foto: Stiftelsen Skånska Landskap.
Samla bok- och ekollon, frys ned dem, låt dem gro och så dem i naturen.
Publicerad: