Linnéuniversitetet

Så påverkades vi av Gudrun

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
2005. efter stormen Gudrun, hade Byholma världen största virkesupplag. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
I dag, på årsdagen av stormen Gudrun, publicerar Linneuniversitet berättelser, i film och reportage, från de som var med. Här berättas också om hur skogsbruket förändrade. 
Publicerad:

Skogs- och träprogrammet kompetensanpassas

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet har genomfört en rad omarbetningar i utbildningens innehåll för att möta den skogliga näringens efterfrågan på kompetens. En nyhet är att studenter med examen från programmet nu kan söka vidare till utbildning på avancerad nivå vid SLU i Alnarp.
Publicerad: