laserskanning

Nu finns nya data om skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kartor med uppdaterad information om exempelvis trädhöjd och virkesförråd finns nu tillgängliga för berörda skogsägare. Datan kommer från den pågående laserskanningen och omfattar hittills en femtedel av Sveriges skogar.
Publicerad: