långa stockar

Lång stock kan löna sig

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Skördare med lång stock
Längre stockar från skogen som skannas och kapas vid sågverken ökar virkets värde, visar Ida Kihlgren i ett examensarbete vid SLU. Foto: Per Ericsson
APTERING. Att köra ut längre stockar ur skogen och röntga dem vid industrin kan göra det möjligt att optimera apteringen och öka virkesvärdet, visar ett examensarbete från jägmästarutbildningen.
Publicerad: