Kulturlämningar

Skador på lämningar minskar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kulturstubbar markerar var lämningarna finns. Foto: AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen.
Skogsbrukets skador på forn- och kulturlämningar minskar för andra året i rad.  Men norra Norrland går mot strömmen.
Publicerad:

Sverige – europeisk mästare i kulturlämningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En förkrossande majoritet av alla skogliga kulturlämningar i Europa har registrerats i vårt land. En förklaring är att Sverige hunnit mycket, mycket längre än alla andra europeiska länder när det gäller att identifiera och registrera viktiga hänsynskrävande kulturmiljöer/kulturlämningar i skogen. Det skriver Herman Sundqvist, skogschef hos Sveaskog,
Publicerad: