KTH

Genforskning gör granen tåligare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En kotte i tvärsnitt: blå del av bild visar kotten i ett mikroskop, grön bild visar genaktiviet.
Vilka gener är det som används under pollenutvecklingen? Vilka är det som gör att löven på ett träd skiftar färg? Det har forskare vid KTH nu fått svar på. Kunskapen gör att man exempelvis kan skydda träd från skadeinsekter.
Publicerad: