körskador

Även stenig mark kan få körskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Körning på försöksyta med en fullastad skotare som väger 35 ton. Foto: Linnea Hansson.
Virkestransporter kan orsaka markskador även om underlaget är hårt och stenigt. Det, i sin tur, kan påverka trädens tillväxt, enligt forskare från SLU och Skogforsk.
Publicerad:

Vilken teknik funkar på mjuka marker?

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Skotare med band för att undvika körskador.
Skogforsks senaste körskadeanalys indikerar att skogsbruket orsakar cirka 200.000 oacceptabla skador per år - bara i slutavverkning. Ändå utmanar man nu gränserna ytterligare. Foto: Sverker Johansson
Det blir dyrt att lösa en av skogsbrukets nya utmaningar: att avverka mera låglänta marker i ett allt varmare klimat - och i ett allt kallare opinionsklimat.
Publicerad:

Ökad kunskap om skogens vatten

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Kunskapen om hur skogsbruket ska ta hänsyn till vattenmiljöer vid skogliga åtgärder är idag relativt god. Men samtidigt visar uppföljningar att det finns stora problem med till exempel körskador vid vattendrag och i våtmarker.
Publicerad:

Konsten att köra på silt

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Körschema
När man ska köra på finjordsrik mark, på silt, är det bäst att vänta in tjälen. Om det inte går har Per-Erik Persson upprättat ett beslutsschema som vägledning.
Publicerad:

200 skotarmattor testas

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Gerhard Svensson i Alingsås har uppfunnit en skotarmatta som SKOGEN skrev om i nummer 5-13. För att minska körskadorna tog han fram en matta som är mer följsam mot terrängen än föregångarna. Glesare uppbyggd och enbart i trä, vilket gör den förhållandevis lätt. SKOGEN kollar upp hur arbetet fortskridit.
Publicerad:

Bygg en bro

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Ett lager stockar, ett lager ris. Sedan ett nytt lager stockar och så ris överst. Sedan tar du dig över bäcken utan att skada. Och det kostar inte så mycket som man tror.
Publicerad:

Surhålet vid Galgbacken

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Leriga band. Foto: Lars Davner
Att köra obandat på skotaren och slänga på band på boggin kan var en lyckad kompromiss när det varken bär eller brister.
Varning för körskador och för lerhelvetet i otjälade skogsmarker. Halva lass och att backa in i beståndet är ibland enda chansen få ut virket för entreprenören Leif Wiström.
Publicerad:

Sidor