klimatförändringar

Smarta träd anpassar sig

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
borrprov trädstam
Den amerikanska forskaren Melissa Enright tar ett prov ur en trädstam. Foto: Gerard Dean
FORSKNING. Skogarna är mycket bättre på att anpassa sig till ­klimatförändringar än vad man tidigare har trott. Träden kan vara smartare än vi har anat, enligt amerikanska forskare.
Publicerad:

Skogsproduktionen behöver öka

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Skogspolitiken har sedan 1980-talet kommit att allt mer handla om att bevara den biologiska mångfalden. Men vi behöver öka produktionen för att möta klimatförändringarna, skriver Björn Hägglund i en debattartikel i DI.
Publicerad:

Förädling gör tallen mer klimattålig

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Forskning gör tallen tåligare mot klimatförändringar.,
Förädlade tallplantor. Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild
När klimatet blir varmare drabbas de svenska tallplantorna av mer frostskador. Men genom att förädla tallar som är anpassade till det nya klimatet minskar risken.
Publicerad:

"Mångfalden är naturens eget försäkringsbolag"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Länsförsäkringar följer forskningen om klimatförändringarna och vilken betydelse de kan ha för skogen.
Publicerad:

Så kan skogsbrukare minska markrasrisk

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén. SKOGENbild.
Vägtrummor och vägar kan spolas bort, i värsta fall hus. Klimatförändringarna ökar risken för erosion. Nu anordnas en kurs i hur du kan anpassa ditt skogsbruk för att förhindra att det händer.
Publicerad:

Vi vill inte ta hand om klimatsoporna!

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
En gång är ingen gång. Två gånger är en gonggong. Stora bränder med bara fyra års mellanrum. Det går inte att koppla dem till ett ändrat klimat rent ­matematiskt. Men det är oroande. Naturen bankar ­varnande på gonggongen. Har vi just sett den nya blivande svensk sommar?
Publicerad:

Undvik ras i din skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Föreningen Skogen, Tidningen SKOGEN
Klimatförändringarna väntas ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.
Publicerad:

Forskning om skogsskador får EU-stöd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bekämpning av skadegörare som granbarkborren ingår i forskningen som fått anslag.
Mittuniversitetet får 6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om klimatrelaterade skogsskador. Projektet har en total budget på 13 miljoner kronor.
Publicerad:

Douglas – vår nya gran?

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
ERSÄTTARE. Douglasgranen kan vara svaret om vår svenska gran får problem i ett för­ändrat klimat. Den är mer tålig och ger bra virke, enligt forskaren Cecilia Malmqvist.
Publicerad:

Tidig lövsprickning visar Vårkollen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Björkarnas lövsprickning har tidigarelagts jämfört med för hundra år sedan. Det visar Vårkollen där frivilliga deltog med observationer från hela Sverige under valborgshelgen.
Publicerad:

Sidor