klimatförändringar

Terrängkörning kan orsaka ras

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Körskador kan ge långt mer än estetiska konsekvenser. Foto: Bengt Ek.
Körning i terräng eller genom vattendrag samt grävning och anläggande av skogsbilvägar – allt detta kan orsaka ras som i sin tur skadar på samhällsfunktioner. Nu vill flera myndigheter se åtgärder.
Publicerad:

Torr skog binder mindre kol

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sommaren 2018 präglades av skogsbränder men torkan fick även andra konsekvenser.
Den torra sommaren 2018 ledde till att de europeiska skogarna tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt, visar en forskningsstudie,
Publicerad:

Smarta träd anpassar sig

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
borrprov trädstam
Den amerikanska forskaren Melissa Enright tar ett prov ur en trädstam. Foto: Gerard Dean
FORSKNING. Skogarna är mycket bättre på att anpassa sig till ­klimatförändringar än vad man tidigare har trott. Träden kan vara smartare än vi har anat, enligt amerikanska forskare.
Publicerad:

Skogsproduktionen behöver öka

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Skogspolitiken har sedan 1980-talet kommit att allt mer handla om att bevara den biologiska mångfalden. Men vi behöver öka produktionen för att möta klimatförändringarna, skriver Björn Hägglund i en debattartikel i DI.
Publicerad:

Sidor