klimatanpassning

Tufft för skogen i ett framtida klimat

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Skogen kommer att drabbas av en rad förändringar om och när klimatet förändras. Sannolikt högre tillväxt, men också större krav på produktion och skötsel. Det slog FoU-chefen Erik Normark på Holmen Skog fast i ett av de inledande föredragen på KSLA:s seminarium den 16 oktober. Rubriken var ”Skogsbruk i ett förändrat klimat – Hur påverkas mångfald och miljö?
Publicerad:

Nya klimatet: Ingen gran i Småland

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Granen kommer bara att fungera norr om Mälardalen. Europa får till stor del gå över till torktåliga trädslag som tall och korkek. År 2100 har skogarna förlorat någonstans mellan 14 och 50 procent av sitt värde, beroende på klimatscenario och kalkylränta. Det är slutsatsen i den första paneuropeiska studien av klimatförändringens ekonomiska följder i skogen.
Publicerad:

Sidor