klimanyttigt skogsbruk

Oklarheter bromsar klimatomställning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tidningen SKOGEN
Maartje Klapwijk. Foto: Sverker Johansson.
Omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskare. Oklarheter kring vad som bör göras får skogsägare att tveka. De som styr måste ta ställning.
Publicerad: