Johan Bergh

SKA22 – behov av komplettering?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
SKOGENdebatt. Vissa viktiga aspekter, som exempelvis industrins kostnader, beaktas inte i scenarierna i SKA22. Där förekommer också antaganden som inte styrks av existerande kunskap om hur skogssektorn fungerar. Det skriver forskare som samarbetat kring en analysmodell.
Publicerad: