Jan Bertilsson

Plockhuggare får skogspris

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Jan Bertilsson prisas av Naturskyddsföreningen. Foto: Sofia Berg.
Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
Publicerad: