impediment

Fler arter i produktiv skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogen
Hällmark i Norrbotten. Foto: Olof Hedgren.
Skydd av skogliga impediment kan inte ersätta skydd av produktiv skog. Det menar forskare som hittat betydligt fler skalbaggsarter i den senare.
Publicerad: