hyggesfritt skogsbruk

"Skogsstyrelsen behöver inte definiera hyggesfritt"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruk utan hyggen, skriver Jonas Jacobsson. Foto: Bo-Göran Backström, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen har i trassliga förklaringar försökt definiera vad hyggesfritt skogsbruk är. De borde låta bli. Låt istället Riksskogstaxeringen fortsätta med något som de har klarat i hundra år. Det skriver jägmästare Jonas Jacobsson i ett remissvar.
Publicerad: