Hyggesfritt

Hur hyggesfritt ska hyggesfritt vara?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Blädningsskog
Bilden visar en blädad och flerskiktad skog som plockhuggs kontinuerligt. Foto: Bengt Ek
Publicerad:

Råd för hyggesfritt blir tydligare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsägare i blädad skog.
Skogsägare i blädad skog. Nu vill Skogsstyrelsen göra det lättare att använda hyggesfria metoder genom tydligare råd. Foto: Bosse Backström/SKOGENbild
Publicerad:

Tydligare regler för hyggesfritt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
blandbestånd
Skogsstyrelsen vill uppmuntra till ett mer varierat skogsbruk. Foto: Matts Bildström, SKOGENbild.
Publicerad:

OK testa egna idéer

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Publicerad:

Kleo vill ha en levande skog

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Kleo i sin skog som ska skötas enligt lübeckmodellen.
I grunden handlar det inte om mig och min plånbok, utan om hur vi förvaltar vår bit av jorden. Jag vill ge mina barn en levande skog, inte en plantage, menar Kleo Bartilsson.
Publicerad:

Sidor