Högskolan i Skövde

Verktyg mäter biologisk mångfald

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sofia Berg är en av skaparna av den biologiska mångfaldsindikatorn. Foto: Högskolan i Skövde.
Högskolan i Skövde har tagit fram ett verktyg som visar hur den biologisk mångfalden ser ut i ett landskap och och hur den påverkas av planerade åtgärder.
Publicerad: