höga naturvärden

App visar skog med höga naturvärden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan det vinnande projektet påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land, skriver juryn i sin motivering.
En app som gör det lättare att hitta skogsområden med höga naturvärden vann innovationstävlingen Hack for Sweden.
Publicerad: