höga naturvärden

”Låt murken asp stå”

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Aspticka
Aspticka kan indikera att aspen är innanmurken. Foto: Jerzy Opioła/CC BY-SA 4.0
DET KOM ETT BREV. Tändstickor i all ära, asp gör stor nytta där den står – i synnerhet om den är innanmurken och hem åt ­hålbyggare.
Publicerad:

App visar skog med höga naturvärden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan det vinnande projektet påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land, skriver juryn i sin motivering.
En app som gör det lättare att hitta skogsområden med höga naturvärden vann innovationstävlingen Hack for Sweden.
Publicerad: