Herman Sundqvist

Bok ger röst åt dem som inte hörs

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Herman Sundqvist, skogschef hos Sveaskog och styrelseledamot i Föreningen Skogen, har läst "Växer blåbär i skogen?" Det är en bok som ger röst åt personer som sällan kommer till tals i skogsdebatten. Här vittnar skogsägare och brukare om hur diskussioner om skogens användningsområden förs ovanför deras huvuden.
Publicerad:

Sverige – europeisk mästare i kulturlämningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En förkrossande majoritet av alla skogliga kulturlämningar i Europa har registrerats i vårt land. En förklaring är att Sverige hunnit mycket, mycket längre än alla andra europeiska länder när det gäller att identifiera och registrera viktiga hänsynskrävande kulturmiljöer/kulturlämningar i skogen. Det skriver Herman Sundqvist, skogschef hos Sveaskog,
Publicerad:

Sidor