Herman Sundqvist

"Vi bjuder in fler miljöorganisationer”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det väsentliga är att utveckla arbetssätten till något bättre, skriver Herman Sundqvist. Foto: Viveka Östman.
DEBATT Vi beklagar att Skogsstyrelsens beslut om paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har uppfattats som att vi föregriper arbetet i samverkansgruppen. Vi avser att bjuda in fler miljöorganisationer till arbetet. Det skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen i Altinget.
Publicerad:

"Röj till dig en bra affär”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Skogsägaren behöver inte passivt vänta eller hoppas på prishöjningar för att få bättre betalt för sin massaved. Det kan varje skogsägare ordna på egen hand. Oavsett om man röjer själv eller väljer att anlita en skogsvårdsentreprenör så är det en bra affär att se till att ungskogen röjs, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, i sin blogg.
Publicerad:

"Skogsstyrelsen har förtroende för skogsägarna"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Det svenska skogsbruket är i de flesta avseenden ett föredöme. Skogsstyrelsen har ett stort förtroende för det svenska skogsbruket och för skogsägarna. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till LRF:s kommentar om att svenska myndigheter ser de enskilda ägarna som ett hinder för statlig styrning.
Publicerad:

”Ett hygge är inget att skämmas för”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Viveka Östman.
DEBATT Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälda områden har rört upp en del känslor. Men ofta tappas perspektivet att svensk skogsbruk i grunden är bra bort i diskussionen om skogen. Jag tycker att det är olyckligt. Ett rätt utfört kalhygge är inget att skämmas för, menar Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundkvist.
Publicerad:

Herman Sundqvist bloggar igen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Som nytillträdd generaldirektör för Skogsstyrelsen har Herman Sundqvist börjat blogga igen. I sin första blogg berättar han om en intervju som Sveriges Radio nyligen gjorde med honom. Citat från den intervjun blev, i Skydda Skogens händer, en propagandafilm mot svenskt skogsbruk.
Publicerad:

"Hur går du vidare, Herman Sundqvist?"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT ”Din föregångare påbörjade en rad förändringar som vi förväntar oss att du fullföljer. Bland annat skarpare lagtillsyn, ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk och riktlinjer för hur artskyddet ska tillämpas”. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl riktar uppmaningen i ATL till Skogsstyrelsens nya generaldirektör Herman Sundqvist.
Publicerad:

”Man måste älska skogen för det här jobbet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Herman Sundqvist och Sven-Erik Bucht vid presskonferensen i Rosenbad den 25 februari. Foto: Karin Lepikko.
Det var en uppenbart nöjd landsbygdsminister som presenterade regeringens val av generaldirektör för Skogsstyrelsen. - Det var väldigt många sökande men Herman Sundqvist var den bäst lämpade, sa Sven-Erik Bucht till SKOGEN.
Publicerad:

”Glädjande rapporter om naturhänsyn”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. En anledning att glädjas är de utmärkta rapporter om naturhänsyn som SLU tillsammans med Skogforsk nyss publicerat. I takt med att vi får mer kunskap kommer naturhänsynen att kunna utvecklas och förbättras. Det skriver Herman Sundqvist, skogschef hos Sveaskog och styrelseordförande i Föreningen Skogen, i sin blogg.
Publicerad:

”När direkt berörda tar besluten”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Bröderna Gunnarstedt driver vanligt skogsbruk intill sin skidanläggning i Jokkmokk. Detta trots att det ofta sägs att skog intill turistanläggningar måste anpassas. Det här får Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog och styrelseledamot i Föreningen Skogen, att fundera. Kan det vara så att det inte är de direkt berörda som uttalar sig?
Publicerad:

Sidor