Har skogsmark blivit för dyr?

Har skogsmark blivit för dyr?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Matts Bildström/SKOGENbild-Azotelibrary.
Under 2021 fortsatte priserna på skogsfastigheter att stiga över nästan hela landet. Har det gått för långt? Har för mycket av skogen blivit rena investeringsobjekt? Har du själv fått avstå markköp – eller frestats att sälja? Är värdeökningen rent av bara bra för den som äger skog? Svara på månadens fråga!
Publicerad: