hänsynsytor

Billig naturhänsyn ofta kostnadseffektiv

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
låga
Att spara döda träd är ett exempel på kostnadseffektiv hänsyn. Foto: Bengt Ek.
Billiga former av naturhänsyn vid avverkning är ofta kostnadseffektiva. Att spara levande lövträd, döda träd och lågor kostar exempelvis lite, men kan bidra mycket till biologisk mångfald. En åtgärd som är dyr men ändå kostnadseffektiv är att spara nyckelbiotoper, visar en forskningsgenomgång.
Publicerad: