hållbart skogsbruk

Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsbruk i Laos
Bönder i Laos får garantier om inkomst och arbete om de upplåter mark som de har rätt till åt skogsplantering. Foto: Burapha
BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
Publicerad:

Hållbart svenskt skogsbruk gör entré på finansmarknaden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, hållbart skogsbruk
Nu finns världens första obligation i svenska kronor baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och minskning av koldioxiden i atmosfären.  Den nya obligationen blev hastigt populär på finansmarknaden.
Publicerad:

Titta 57 år framåt

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Fastighetsverket har fått i uppdrag av regeringen att införa ett hållbart skogsbruk. Nu visar verket upp den nya tolkningen av begreppet. Man kommer att öka an­delen skog som är avsatt för naturvård från 70 procent till 80 procent på sina 866 000 hektar produktiv skogsmark. Omloppstiden förlängs, gödslingen är redan avvecklad och contortaskogarna står på tur.  Oj.
Publicerad:

Sverige och Chile utvecklar skogssamarbete

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela har skrivit under ett avtal om hållbart skogsbruk. Det skedde under det pågående statsbesöket från Chile.
Publicerad: