habitatbank

Lättare få ersättning för skyddad skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturskogen i Vällingsjö i Sollefteå undantogs från brukande redan på 1930-talet.
Sveaskog, Boliden och Enetjärn Natur har studerat hur ett svenskt habitatbanksystem för ekologisk kompensation skulle kunna byggas upp. Marknader för ekologisk kompensation omsätter 25 miljarder globalt per år.
Publicerad: