GS

GS varslar om stridsåtgärder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
GS varslar bland annat om strejk för anställda inom avtalsområde VISST. (Bilden är en genrebild). Foto; Björn Svensson, SKOGEN-bild.
GS har varslat om stridsåtgärder mot Skogsstyrelsen. Om inte parterna kommer överens om ett avtal blir stridsåtgärderna verklighet den 11 januari 2017 kl. 12.00.
Publicerad: