Grot

Tema skogsbränsle lockade skogsägare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Örjan Grönlund berättade bland annat om Skogforsks speciella aggregat för klenträd.
Sektionsgallring är en av de effektivare metoder som finns, sa Örjan Grönlund, forskare på Skogforsk, på en välbesökt temadag om skogsbränsleuttag. Generellt krävs dock ny teknik och andra arbetsmetoder om effektiviteten vid uttag av skogsbränsle ska öka, hävdade han.
Publicerad:

Så blir bränsleuttaget mer hänsynsfullt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det går att går att värna biologisk mångfald vid uttag av skogsbränsle från skogen. Grova toppar är viktigare än de klena för mångfalden och att flytta och bevara dem kan göra stor skillnad. Man får räkna med något ökad tidsåtgång per trakt men i gengäld underlättas markberedningen efteråt, ansåg maskinförare som deltog i en studie.
Publicerad:

Här ska grot bli biogas

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Gobigas-anläggningen
Gobigas ligger i hamn­området på Hisingen.
I Göteborg pro­duceras gas och fjärrvärme från skogs­råvara. 72 000 ton per år behövs för att driva anläggningen.
Publicerad:

Energi lämnas kvar

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Grotuttag
Biobränsleuttaget kan öka kraftigt, konstaterar Lars Rytter på Skogforsk. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild.
Vi kan öka användningen av biobränsle kraftigt redan i dag. Virket finns på plats – och det kan användas utan risk för skadliga effekter i skogen.
Publicerad:

Krossa stubbarna redan på avlägget

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Biobränsle
För att krossa stubbarna direkt vid avlägget krävs en lastbilsmonterad kross som klarar alla skogsbränslesortiment.
En mindre kross som sönderdelar stubbar redan i skogen skulle kunna sänka logistikkostnaderna. Men det kräver en välorganiserad hantering av containrar på avlägget. Det visar en ny studie från Skogforsk.
Publicerad:

Grotröran fortsätter

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Grot. Foto: Lars Davner/SKOGENbild
Dyr teknik behövs för att den nya grotmätningen ska fungera. Foto: Lars Davner
Den nya lagen ska ge tydligare besked till skogsägaren. Men lagen dröjer.
Publicerad: