granbarkborre

Barkborre i fokus på skogsdagar i söder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Gran skadad av granbarkborre. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen.
Efter det rekordstora angreppet av granbarkborre i södra Sverige arrangerar nu Skogsstyrelsen skogsdagar den 15 – 16 mars i Tingsryd. Fokus kommer att vara på granbarkborre och andra skogsskador. 
Publicerad:

Informationsträffar ska bromsa granbarkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I år väntas minst lika stora angrepp av granbarkborre i Örebros och Sörmlands skogar som förra året. Därför anordnar Skogsstyrelsen en rad informationsmöten för skogsägare på olika platser ute i skogen.
Publicerad:

Barkborren bekämpas på rekordstort område

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborre. Foto: Skogsstyrelsen.
De omfattande angreppen av granbarkborre i södra Sverige gör att Skogsstyrelsen fattat beslut om ett rekordstort bekämpningsområde.
Publicerad:

Alfrida fällde 300 000 kubikmeter i Stockholm

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormfälld skog i Stockholm län. Foto: Hanna Glöd, Skogsstyrelsen.
Stormen Alfrida fällde totalt cirka 300 000 kubikmeter skog i Stockholms län. Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsägare att agera för att slippa granbarkborreangrepp.
Publicerad:

Rekordstora angrepp av granbarkborre

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
 Foto: Mats Carlén, Skogsstyrelsen.
Efter den torra sommaren har granbarkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Skogsägarna måste vara på tårna, manar Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Jägare ombeds jaga barkborre

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN
Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen.
Efter omfattande angrepp i södra Sverige ber Skogsstyrelsen jägarna om hjälp att hålla utkik efter granbarkborren.
Publicerad:

Södra larmar om stora barkborreskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Hälften av granskogen på Södras medlemsägda fastigheter har skador av granbarkborre, visar en inventering.
Publicerad:

Stora barkborresvärmar ökar skaderisken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det snabba omslaget till varmare väder har kickstartat svärmningen av granbarkborrar. Det ökar riskerna för skadeangrepp på stående skog.
Publicerad:

Övervakning av granbarkborre kan stoppas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld, Skogsstyrelsen.
Sedan 1995 har granbarkborrestammen övervakats över hela landet. Det har hjälpt skogsbruket att veta vilken beredskap man behöver ha för kommande angrepp av granbarkborre. Nu riskerar övervakningen att stoppas.
Publicerad:

Doftstörning kan bromsa barkborre

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
granbarkborre
Forskare söker naturliga doftämnen som förvillar granbarkborren och hindrar angrepp som på bilden.
Genom att störa granbarkborrens doftkommunikation hoppas forskare kunna hjälpa skogsbruket att hindra angrepp.
Publicerad:

Sidor