gran på tallmark

Fler arter än väntat i granskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tidningen SKOGEN
När gran planteras på klassisk tallmark förändras förutsättningarna. I den mörka granskogen växer markfloran sämre. Men ny forskning visar att där kan finnas fler arter.
Publicerad: