gallring

Mer kvar efter gallring

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
Jörgen Lindqvist
– Här har virket skotats ut. Tveksamt om man kan kalla det stickväg, säger Jörgen Lindqvist.
Många skogsägare tycker att dagens gallringsmetoder medför ett slöseri, exempelvis kommer huvuddelen av virket i en förstagallring från träd som stått i stickvägarna. Jörgen Lindqvist från Piteå har jobbat fram ett alternativ.
Publicerad:

Två invändningar mot att gallra hårdare mellan vägarna, enligt Skogsstyrelsens gallringsmall.

1. Risken för skador ökar
Generellt ökar risken för snöbrott och stormskador efter gallring. Även om det är själva vägarna som är den stora inkörsporten till skador, så ökar troligen risken ytterligare om vi gallrar hårdare mellan vägarna — men det finns det ingen forskning på.

På längre sikt blir det mer komplicerat. Om vi gallrar svagt mellan vägarna i förstagallringen, så måste vi göra en hårdare gallring nästa gång. Då är träden både högre och gängligare — och då ökar risken för skador. Ur skadesynpunkt är det ju alltid bättre att gallra tidigt.

Sidor