frivilliga avsättningar

Avsättningar övergår till formellt skydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Linus Backström. SKOGEN-bild.
Arealen frivilliga avsättningar år 2016 uppskattas till 1,2 miljoner hektar. Det innebär varken någon ökning eller minskning jämfört med den senaste uppföljningen år 2010. En viktig anledning är att stora arealer frivilliga avsättningar övergått till att bli formellt skyddade, konstaterar Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Mer skyddad skog genom frivillighet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Att markägare själva skyddar sin skog genom partnerskap kan bidra till att mer skog undantas från brukande. Men det finns farhågor hos miljörörelsen för att frivilligheten ska leda till att kvaliteten på den skog som skyddas blir lidande, enligt en ny avhandling av Ulrika Widman vid Umeå universitet.
Publicerad: