framtid

Nytt nummer av SKOGEN

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Publicerad:

Sverige tål överavverkning

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the

SKOGEN kommenterar: Nu kan debatten bli mer saklig

Bengt EkSkogsstyrelsens och SLU:s scenarier för fram­tidens skog visar att Sverige är ett av några få ­länder som har så bra koll på virke och tillväxt i sina skogar att vi kan räkna ut hur de utvecklas beroende på hur vi sköter dem. När scenarierna presen­terades på ett seminarium i november tyckte WWF:s företrädare Pär Larsson att det här kunnandet borde delas med många andra länder. Med tanke på hur världen ser ut har han rätt.

Här på hemmaplan betyder kunnandet att vi medvetet kan välja väg i skogen. Inte bara för den egna fastigheten eller bolagsskogen, utan på natio­nell nivå. På seminariet berättade landsbygds­mini­s­ter Sven Erik Bucht att han räknade med att scenarierna ska användas i arbetet med det nationella skogsprogrammet. Han hoppades på samsyn där i skogsfrågorna. ”Vi kan inte alltid hålla på att kämpa med de här frågorna i riksdagen.”

Samsyn mellan alla aktörer kommer han aldrig att få. Däremot kan tviste­ämnena bli sakligare. Flera scenarier pekar mot en väldigt ung produktionsskog och väldigt gammal skyddad skog. Åldersglappet där­emellan reser frågor om både industri, naturvård och rekre­­ation. Vill vi ha en sådan åldersför­delning? Och ska den nya till­växten ­användas till skogs­produkter eller
till reser­vat? Sådana konkreta ­frågor ska miljödebatten handla om.
Nu finns möjligheten.

 

Publicerad: