föryngring

Efterlängtat blomår bär frö

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Blommande gran
I år fylls lagren av granfrön på efter förhållandevis många år utan blomning. Foto: Johan Westin
FÖRYNGRING. Skogsbruket ­gläder sig åt blomning i frö­plantagerna. Tack vare förra årets varma sommar var förutsättningarna goda i år. Nu ­samlas frön in efter flera års brist och höga prisnivåer.
Publicerad:

Färre föryngrar naturligt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturlig föryngring, där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning, blir allt ovanligare enligt statistik från Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Fin föryngring utan kalhyggen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bestånd av svartgran efter avverkning med avverkningsgata och markberedning (kvarlämnade skogsridåer är 5 meter breda). Foto: Miguel Montoro Girona .
I en unik, jämförande långtidsstudie har forskare hittat en metod för att framgångsrikt föryngra svartgran naturligt och utan kalhyggen.
Publicerad:

Torkan tog många plantor

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den extremt varma sommaren har gjort att många skogsplantor i de värmländska skogarna torkat. Det visar de skadebesiktningar som Skogsstyrelsen gjort.
Publicerad:

Stora utsläpp från granskog på dikad torvmark

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tidningen SKOGEN
Granskog på dikad skogsmark i Skogaryd. Foto: Göteborgs universitet.
Dikade torvmarker i Sverige släpper ut ungefär lika mycket växthusgaser som biltrafiken. Bättre för klimatet vore att åter låta marken bli blöt och odla växter som klarar våta förhållanden. Det skulle dessutom ge markägaren bättre lönsamhet, visar en studie från Göteborgs universitet.
Publicerad:

Låt den gamla skogen vägleda planteringen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Malin Lindström Eriksson på plantskolan Sör Amsberg.
75 miljoner skogsplantor planteras årligen i Sveriges skogar. Och nu är säsongen igång. ”Experimentera inte” råder Stora Enso.
Publicerad:

Rådjur bakom ökade betesskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En planta vars topp blivit betad av vilt.
Under de senaste tre åren har betesskadorna av rådjur mer än fördubblats i Svealand och Götaland. Uppemot 18 procent av de kontrollerade tallplantorna hade betesskador.
Publicerad:

Wallmo vann aldrig det 30-åriga kriget

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
HISTORIA. Uno Wallmo är en legendarisk svensk skogsman som förtjänar att bli ihågkommen för mer än bara blädning.
Publicerad:

Fågel ger fin planteringshjälp

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nötskrika. Foto: Pixabay.
Nötskrikan kan hjälpa till att plantera ek. Försök visar att fågeln hjälper till att sprida ekollon varav ett stort antal gror till plantor, enligt SLU Alnarp.
Publicerad:

Rekordbra föryngring i skogsbruket

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogen föryngras bättre än någonsin efter avverkning, visar Skogsstyrelsens årliga inventering. 89 procent av den föryngrade arealen överstiger den kravnivå som finns i skogsvårdslagen.
Publicerad:

Sidor