Forskning och utveckling

Miljoner till skogs- och träforskning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skog med olika trädslag av varierande ålder ska studeras. Foto: Bosse Backström/SKOGENbild
Forskare vid institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet har tilldelats totalt 12,7 miljoner kronor. Bland annat ska de studera skogens klimatpåverkan samt virkeskvalitet och ekonomi i kontinuitetsskogsbruk.
Publicerad: