Fornlämning

Skogsavverkning skadar ofta fornfynd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En husgrund utmärkt med skylt, nedkörd under skogsarbete. Foto: Skogsstyrelsen.
Nästan var sjätte lämning i skogen med spår av vår historia, har skadats i samband med skogsavverkning, visar Skogsstyrelsens senaste granskning. Samtidigt är skillnaderna mellan landsdelarna stora.
Publicerad:

Samarbete skyddar lämning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En familjegrav från stenåldern vid Delsjön i Göteborg.
I skogen finns mängder av lämningar som påminner om svunna tider. De är skyddade enligt lag ändå händer det att de skadas.
Publicerad:

Vassare lag ska rädda vår historia

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Fornlämning
Markerad fornlämning. Foto: Mattias Westerberg
Om du har en husgrund eller gammal grav i din skog bör du vara extra noga när du ska röja eller avverka. Från och med i år gäller kulturmiljölagen som ger fornminnen ett starkt skydd.
Publicerad:

Allvarligt läge för våra kulturminnen

Bild för Carl Henrik Palmér Written by Carl Henrik Palmér On the
Cecilia Ulfhielm visar upp flisor från tillverkning av stenvertyg.
Vi har varit mycket restriktiva i vår bedömning, säger Cecilia Ulfhielm och lyfter upp flisor från tillverkning av stenverktyg. Ändå är siffrorna förskräckliga.
En fjärdedel av alla registrerade fornminnen och kulturlämningar skadas när skogen slutavverkas. Ibland så kraftigt markberedda att ingenting återstår. –Alla kända lämningar som finns kvar måste skyddas, säger Cecilia Ulfhielm på Skogsstyrelsen.
Publicerad: