Föreningen Skogen kommenterar

Föreningen Skogen kommenterar: Medieutredningen betonar bredbandsbehovet till alla

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
När det handlar om bredbandstillgång ser Sverige ut ”som en schweizerost”, säger medieutredaren Anette Novak. Demokratiargumentet läggs också i detta sammanhang till skogsbrukets och lantbrukets behov av fullvärdig digital infrastruktur till alla.
Publicerad:

Föreningen Skogen kommenterar: Hela Sverige ska ha bredband!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Att bygga ut bredbandsnätet blir dyrare än väntat. Därför riskerar 50 000 hushåll på landsbygden att bli utan bredband. Bland dem som drabbas finns sannolikt en hel del småföretagare. Nu måste regeringen se till att företag över hela landet konkurrerar på lika villkor!
Publicerad:

Sidor