Föreningen Skogen kommenterar

Bristande jämställdhet försämrar konkurrenskraften

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGENbild
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Sverige är i behov av en konkurrenskraftig skogssektor, oavsett hur denna definieras. Konkurrenskraft torde man få genom att attrahera kompetent folk från hela befolkningen. Det gör vi inte idag, och har inte gjort någonsin. Det skriver Jonas Rönnberg, docent vid SLU och styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Bygg nya Nobel Center i trä!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Området för nya Nobel Center vid Blasieholmen i Stockholm.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Stockholm behöver en profilbyggnad i trä. Med ett vackert och spektakulärt trähus ser omvärlden att vi tar ansvar för klimatet!
Publicerad:

Svenska miljövänner vilse i kolröken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Andreas Barth, SKOGENbild
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Inga träd avverkas för att bli biobränslen. De avverkas inte ens för att bli massa och papper. Träd avverkas för att bli trävaror! Det är överblivna restprodukter, som sågspån, rötved och bark, som blir till energi. Det skriver Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen, apropå en miljöorganisation som genom en snäv analys hävdar att biobränslen är sämre än kol.
Publicerad:

Du kan inte ana vad som hände när jag öppnade rapporten

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Skogen binder kol där den står och växer. Fångar upp kolet ur luften och bygger ved av det. Rapar ut syret. Hur kan då folk påstå att det är bättre för klimatet att avverka skogen? Tänkte jag. Och så öppnade jag rapporten från Skogsstyrelsen och Lantbruksuniversitetet…
Publicerad:

Säg ja till mer finskog!

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Mer gallring kan ge större andel strövvänlig "finskog". Men då måste skogsägareföreningar, skogsbolag och Skogsstyrelsen ta tag i frågan.
Mer gallring kan ge större andel strövvänlig "finskog". Men då måste skogsägareföreningar, skogsbolag och Skogsstyrelsen ta tag i frågan.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Att förbjuda slutavverkning av tio årgångar skog skulle bli en rejäl smäll för landsbygden – och för skogsindustrin, som Carl Henrik Palmér helt riktigt själv konstaterar sitt förslag i Svenska Dagbladet. En medicin för "finskog" med mindre biverkningar vore att gallra mer. Tyvärr har Skogsstyrelsen, skogsägarföreningar och de större skogsbolagen mer eller mindre kapitulerat för svårigheterna att ta vara på den möjligheten, menar Jonas Jacobsson.
Publicerad:

”Missuppfattningar om skogen får inte prägla klimatarbetet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Tomas Adolfsén, SKOGENbild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Skogsmark avger inte koldioxid! Det är en vanlig missuppfattning som kan få förödande konsekvenser om den får prägla det fortsatta klimatarbetet. Det skriver Bengt Ek, Föreningen Skogen, i en replik i Dala-Demokraten.
Publicerad:

"Svenskt skogsbruk har viktig roll i klimarbetetet"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Efter Parisavtalet sätter jordens länder stort hopp till klimatneutralitet. Det kan skapas genom att världens skogar bygger upp, istället för minskar, sitt virkesförråd. Och här kan Sverige spela en viktig roll. Det skriver Bengt Ek, Föreningen Skogen, i en debattartikel i Norrbottens Kuriren.
Publicerad:

DUMMA HELGA!

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Det är kul att hålla på med skog. Det är en glädje jag tror jag delar med alla Föreningen Skogens medlemmar, säger Per Hultengård, styrelseledamot i föreningen.
Publicerad:

Med kameran i skogen

Bild för per.hultengard Written by per.hultengard On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Det finns i dagens samhälle inget som är mera politiskt korrekt än att vara för personlig integritet. Det ska man inte raljera om – det är viktigt och ibland är det rätt, men det går ibland till överdrift. Det skriver Per Hultengård, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Sidor