Föreningen Skogen kommenterar

Gustav II Adolf skulle inte ha tyckt om det här!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Lantmäteriet i Sverige har långa traditioner. Redan år 1628 gav Gustav II Adolf kartografen Anders Bure i uppdrag att mäta upp och kartera landet. Och än i dag är det en viktig samhällsfunktion. Dessvärre fungerar den inte alltid så bra, skriver Per Hultengård, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Svavelreglerna? Det blev värre!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. 1 januari trädde de nya reglerna för svavel i fartygsbränsle i kraft. Vad har hänt sedan dess? Tja, solen fortsätter att gå upp. Men vad ansvariga inte ser är vad som inte händer. Investeringar som inte sker här, utan någon annanstans. Svenska företag måste nu räkna med dubbla bränslekostnaderna jämfört med konkurrenterna, skriver Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

BARKBORREDAGS – men hur ska jag då göra med vindfällena i biotoperna?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Vinter går mot vår, snön smälter bort, tjälen går ur marken – och som skogsägare börjar jag tänka att det nu inte blir fler stormar för säsongen. Sålunda dags att be mitt inköpsbolag att ta om hand alla vindfällen efter höst- och vinterstormarna.
Publicerad:

Vad vill du med din skog?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bo-Göran Backström, SKOGENbild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Tänk på vad du vill göra med din skog! Många andra har synpunkter på skötsel och nyttjande. Men så länge du håller dig till reglerna så är det faktiskt du som markägare som bestämmer hur skogen ska brukas. Det skriver Marie Larsson-Stern, styrelseledamot i Föreningen Skogen, forskningschef på Skogforsk, bland annat.
Publicerad:

"Låt oss trivas i tätortsskogen!"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Matts Bildström, SKOGENbild
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Den tätortsnära skogen skulle kunna vara en lockande entré till staden. Den skulle kunna vara en plats som får folk att må bra! Men allt för ofta lämnas skogen orörd. Vem blir glad av en ogenomtränglig grön vägg? Det undrar Hans-Jöran Hildingsson, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

"Stå upp för era certifieringar - mota bort Janus!"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Vad har guden Janus gemensamt med oss i skogsbruket? Jo, något lite dolskt och kluvet. Åtminstone när det gäller miljöcertifieringar. "Kvalitetsarbete eller pålaga? Vi pendlar hela tiden. Men vi måste stå upp för våra certifieringar" säger Anna Furness, styrelseledamot i Föreningen Skogen och VD i SMF Skogsentreprenörerna.
Publicerad:

Jägmästarbloggen - ett ljus i rekryteringsmörkret

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Panelsamtal om branschens kompetensförsörjning. Foto: Gunilla Häggström.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Det lilla landet Sverige har i hundra år byggt upp en världsledande skogssektor tack vare drivna och kunniga människor. Men vad händer när rekryteringsbasen nu minskar, när allt färre söker sig till skogliga akademiska utbildningar?
Publicerad:

”Landsbygdens röst behövs mer än någonsin”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Ericsson, SKOGENbild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. LRF Media säljer av sin magasinsverksamhet. ”Det är trist att den gröna näringens kraftfullaste medieaktör backar från mötet med den allt mer urbana majoriteten av svenskar”, skriver Anders Ahlberg, medieanalytiker Föreningen Skogen.
Publicerad:

Sidor