fastigheter

Se upp: Nyttjanderätt kan komma att raderas

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Karta som visar vägservitut
Till den lilla fastigheten 8:2 finns en väg över den större grannfastigheten. Vägen är i dag helt försvunnen, men den finns inskriven som ett servitut i Lantmäteriets fastighetsregister.
Inskrivningarna av gamla servitut och nyttjanderätter kan försvinna ur fastighetsregistret. Lantmäteriet förbereder en omfattande rensning av omkring en halv miljon uppgifter.
Publicerad:

Rätt till ROT?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Nu är det hög tid att ta sig an renoveringen av skogsgården. Eller kanske ge sig på en tillbyggnad. Men vad ger rätt till ROT-avdrag? Vet du hur det ligger till med ekonomibyggnaden, fritidshuset och avloppet? SKOGEN reder ut gränsfallen.
Publicerad: