Erosion

Undvik ras i din skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Föreningen Skogen, Tidningen SKOGEN
Klimatförändringarna väntas ökar risken för både erosion och ras i naturen. Nu kommer nya råd till skogsägaren om hur man kan minska risken för skador i branta områden som är känsliga.
Publicerad:

Avverkning kan ge naturkatastrof

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Sjön Gesunden
Endast den smala skogsåsen vid husen hindrar Indalsälven att bryta ny fåra. Foto: Per Ericsson
All skogsavverkning i ett område nära Indalsälven stoppas för att förhindra en katastrof. I värsta fall skulle sjön Gesunden kunna tömmas och älven få en ny sträckning.
Publicerad: