ekosystemtjänster

Skogsägare i Övertorneå satsar på ökad tillväxt för ett bättre klimat

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Sedan hösten 2009 har 18 privata skogsägare i Övertorneå kommun utfört tillväxthöjande åtgärder i skogen som medfört att man ökat bindningen av koldioxid med cirka 60 tusen ton koldioxid. Ökningen i upptag av koldioxid omvandlas till utsläppskrediter som kan köpas och säljas mellan intressenter.
Publicerad: