#draåtskoge

Dags att dra åt skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Död ved. Foto: Ulrika Lagerlöf.
Under vecka 12 vill Skogssällskapet uppmuntra folk att dra till skogs  och leta efter kvarlämnad hänsyn.
Publicerad: