debatt

”Låt skyddad skog binda kol”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
skogsbruk,klimat,kolsänka
DEBATT Att låta delar av reservaten bli koldioxidbindande skogar är inte en slutlig lösning på planetens uppvärmning. Men det är en uppenbar möjlighet att nå stora effekter, skriver Mårten Bendz, professor och före detta rektor vid Skogshögskolan i tidningen Land.
Publicerad:

”Skogstjänstemännen har inte läst statistiken”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Enligt Naturvårdsverkets statistik är Sveriges totala koldioxidutsläpp ungefär 54 miljoner ton per år. Det bör vägas mot den svenska skogen som under ett år äter upp 45 miljoner ton koldioxid. Och det är ung växande skog som äter mest. De tjänstemän hos Skogsstyrelsen som allt oftare stoppar avverkningar av miljöskäl agerar alltså mot miljöns bästa. Det hävdar Östersunds-Posten i en ledare.
Publicerad:

”EU-lagstifta om skogsbrukets möjligheter"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Tack vare förmågan att binda kol är skogen också en stor tillgång för att nå EU:s klimatmål. Därför måste skogsbrukets potential maximeras i EU:s lagstiftning. Reglerna måste främja ett aktivt och klimatsmart skogsbruk, som även skapar hållbar regional tillväxt och jobb. Det skriver två socialdemokratiska EU-parlamentariker i tidningen Land.
Publicerad:

”Inför koldioxidskatt istället för kilometerskatt"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Stockholmshipstern och statstjänstemannen verkade vara överens om en sak: Vi kan avskaffa avstånd genom att sänka hastigheten, öka fordonsskatten och måla om körbanor till cykelbanor. Vad bägge missar är att prylarna i cykelbutiken och snabbmaten runt hörnet har sitt ursprung i något som produceras utanför stadskärnan, skriver Pär Lärkeryd, vd i Norra Skogsägarna, efter ett möte hos näringsdepartementet.
Publicerad:

"Allemansrätten måste efterlevas"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Att en privatperson lämnar efter sig skräp är en sak, men det är en helt annan sak när grupper av privatpersoner under ett paraply av kommersiell verksamhet skräpar ned och förstör, dessutom utan att ersätta markägaren, skriver Hela Hälsingland i en ledare.
Publicerad:

"Äganderättsfrågan - en ersättningsfråga"

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
DEBATT ”Jag tror att skogsägarrörelsens upprördhet över den naggade äganderätten har mycket att göra med ersättningsfrågan. Om egendom tas i anspråk så ska markägaren ersättas för inskränkning i äganderätten. Men praxis har blivit att det blir inga ersättningar när det rör sig om starka miljöskäl, ett förfarande som inte har stöd i lagen. Det är om detta debatten ska föras," säger Sten B Nilsson, professor vid internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA) i Österrike.
Publicerad:

”Vi ser en generation framåt”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det är få som tänker lika långsiktigt som skogsägare. Långsiktigheten gynnar naturvärden, anser Karin Axelsson, medlem i Föreningen Skogen. Foto: Bo Göran Backström, SKOGENbild.
DEBATT Det är få som tänker lika långsiktigt som vi skogsägare. Vi gör i regel inga bra kvartalsbokslut och behöver heller inte göra det. Vi ser någon generation framåt och det gynnar säkerligen också den vitryggiga hackspetten. Det skriver Karin Axelsson, en av Föreningen Skogens medlemmar.
Publicerad:

"Skogsstyrelsen har förtroende för skogsägarna"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Det svenska skogsbruket är i de flesta avseenden ett föredöme. Skogsstyrelsen har ett stort förtroende för det svenska skogsbruket och för skogsägarna. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till LRF:s kommentar om att svenska myndigheter ser de enskilda ägarna som ett hinder för statlig styrning.
Publicerad:

”Exportera idén om alla människors lika värde”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT GS-facket är verksamt i en framtidsbransch! I Sverige tillverkas träprodukter av världskvalitet. Men det är inte bara produkterna som ska exporteras. Det är hög tid att vi pratar om att exportera idén om alla människors lika värde, jämlikhet och solidaritet. Det skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö i ETC.
Publicerad:

Sidor