debatt

Ändrad vattenlag oroar skogsbolag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. – Vi ser med oro på förslaget om ändrad vattenlagstifning. Det skriver vd:arna för fem skogsföretag i en debattartikel i Altinget.
Publicerad:

”Bakläxa på kommunikationskursen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Hur kan det bli så att två myndigheter kommunicerar med varandra via en tidningssida, undrar Marianne Eriksson.
DEBATT. Vi skogliga har mycket sakkunskap i våra huvuden som latinska växtnamn, lagparagrafer och en och annan sångtext. Men vad hjälper det om vi inte kan klarar kommunikationen mellan dem som berörs av skogen? Läs Föreningen Skogens styrelseledamot Marianne Erikssons blogg.
Publicerad:

”Knappast några skogspolitiska arbetssegrar”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Hur är det med arbetssegrarna egentligen? Rickard Axdorff, Skogsaktuellt, hör begreppet allt oftare inom skogspolitiken men ser inga förbättringar för den enskilda skogsbrukaren.
Publicerad:

Pulshöjande om nyckelbiotoper

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Ofta avslutar jag veckan med ett pulshöjande träningspass. Förra veckan avslutade jag istället med ett pulshöjande seminarium om nyckelbiotoper, skriver Föreningen Skogens styrelseledamot Marianne Eriksson i sin blogg.
Publicerad:

”Veckan då skogsägare fick återupprättelse”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den senaste veckan fanns det anledning för skogsägare att glädjas, anser Marianne Eriksson. Foto: Bengt Ek.
DEBATT. Tillsammans går det glädjande nog att göra skillnad. Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen, skriver i sin blogg om två färska fall där hon anser att skogsägare fått upprättelse.
Publicerad:

”Svenska kalhyggen påverkar inte klimatet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Mikael Karlsson och medförfattare föreslår att skogsbruket ska sluta med kalhyggen för klimatets skull. Det finns flera skäl att ifrågasätta kalhuggning, men hänsyn till klimatet är inget sådant, skriver Hans-Örjan Nohrstedt, docent i skoglig marklära vid SLU, i en replik på SvD Debatt.
Publicerad:

”Inskränkt äganderätt bör motas i grind”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Individuellt ägande utgör grunden för västvärldens välstånd, skriver artikelförfattaren.
DEBATT Dessvärre har äganderätten återigen börjat ifrågasättas i Sverige. Många skogsägare har till följd av Artskyddsförordningen fått brukanderätten över den egna skogsmarken inskränkt och därmed är decenniers investeringar och sparande plötsligt omintetgjorda, skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv.
Publicerad:

Därför blir Sverige ingen granåker

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
På min kvällspromenad idag passerade jag den här ungskogen där det för tio år sedan slutavverkades. Här kommer det att bli en härlig blandskog, skriver Marianne Eriksson.
DEBATT Ibland kan man inte annat än ta sig för pannan, till exempel när man läser den debattartikel som en miljövetare i veckan fått publicerad i Dagens Arena. Att 70 procent av Sverige består av skog tycker han är ”hutlöst”. Som skogsvetare undrar jag vad den arealen annars skulle bestå av. Det skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen, i sin blogg.
Publicerad:

Glöm inte trädets mindre ädla delar!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Miljöpartiet kraftsamlar kring skog. Skogsråvaran, poängterar de, ska användas i träbyggandet där den gör störst klimatnytta. ”Men precis som en oxe inte består av bara filé så består inte en trädstam av bara bräder”, skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen, i sin blogg.
Publicerad:

Viltbetet har ändrat vår syn på normal skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fler hyggen borde se ut som det här, skriver Herman Sundqvist som också tagit bilden.
DEBATT Att skogsbruket påverkar skogen är känt för många. Men att vilt levande hjortdjur har en stor påverkan på skogens sammansättning av olika trädslag är inte lika känt. Det förefaller tyvärr som om många vill blunda för detta. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i sin blogg.
Publicerad:

Sidor