debatt

”Därför stoppar vi samverkan med Skogsstyrelsen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventeringen av nyckelbiotoper har fått Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF att kliva ur samverkansgruppen kring nyckelbiotoper. ”Vi vill ha en försäkran om att inte skyddsvärda skogar avverkas under pausen” skriver de i Altinget.
Publicerad:

"Fokusera på stenkol, olja och cement"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturvården borde fokusera på att ersätta stenkol, olja och cement med träprodukter från välskötta skogar, skriver debattörerna. Foto: Bo-Göran Backström. SKOGEN-bild.
DEBATT Den brukade skogen ska fortsätta brukas för att göra mest klimatnytta. Det främsta problemet för naturvården är därför inte skogsbruk i sig utan den hotande klimatförändringen till följd av att koldioxidkoncentrationen i atmosfären ökar från fossila material, skriver professorerna Pekka Kauppi och Tomas Lundmark i en replik till Greenpeace i Svenska Dagbladet.
Publicerad:

Fel fokus stoppar fossiloberoende

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Strandparken i Sundbyberg har trästomme och är ett exempel på klimatvänligt byggande. lllustration: Martinsons.
DEBATT Om allt fokus läggs på att skydda skog blir det svårt att bygga trähus och tillverka andra träprodukter i den utsträckning som behövs för att minska klimatpåverkan. Ajöss med målet om fossiloberoende Sverige, skriver Anders Josephsson, ansvarig för näringspolitik, Sveriges Träbyggnadskansli.
Publicerad:

Skogen ger framtidens glesbygdsjobb

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Det är inte så smart att glesbygdskommuner profilerar sig med utbildningar inom media och dataspel. Varför ska de utbilda folk i näringar som finns i Stockholm. Det är basnäringar inom exempelvis skogen som verkligen har framtiden för sig på landsbygden, säger Nima Sanandaji, medförfattare till en bok om framtidens jobb.
Publicerad:

”Flytta inte makten över skogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Just nu låter regeringen utreda ett system där miljöorganisationer ges rätt att överklaga markägares åtgärder i skogen. Det kallas för talerätt och det kanske låter bra. Men egentligen handlar det om att makten flyttas från riksdag till organisationer som inte behöver ta något ansvar för sina handlingar. Det skriver representanter för LRF i Skogsaktuellt.
Publicerad:

Bättre än väntat för skogens fåglar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Svenskt skogsbruk är långt bättre än propagandan från vissa miljöorganisationer gör gällande - det visar resultatet av fågelräkningen. Miljörörelsen borde bekymra sig mer för de arter som minskar när landskapet förbuskas. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör, i Land.
Publicerad:

"Regeringen styr bort från brukande"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Den rödgröna regeringen säger sig vilja verka för ett aktivt svenskt skogsbruk men styr i en helt annan riktning. Exempelvis föreslås miljöorganisationer ges möjligheter till överklaganden i skogsvårdslagen. Därmed riskerar normala skogsbruksåtgärder att bli föremål för rättslig prövning, skriver centerpartisten Patrik Davidsson i Smålandsposten.
Publicerad:

"Partiskt om skogen i SVT"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vet programledaren för Mitt i naturen ens vad en kulturstubbe är, undrar Lena Ek.
DEBATT I programmet Mitt i Naturen 2016-12-01 jämförs skövlingen av regnskog i Indonesien med svenska skogar. Tyvärr är programmet symptomatiskt för hur det svenska skogsbruket beskrivs. Public Servis misslyckas med att vara opartiska, skriver Lena Ek, ordförande i Södra, på SVT opinion.
Publicerad:

”Bryssel ska inte besluta om skogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bosse Backström, SKOGEN-bild.
DEBATT Om EU fastställer en politik för skogen, om än inom ramen för klimatpolitiken, är risken stor att resultatet blir detaljstyrning som inte alls passar nordiska skogar, enligt en opinionsartikel av Yngve Sunesson i Laholms Tidning.
Publicerad:

"Missledande om lavskrikan"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT I rättsfallet om ett avverkningsförbud i Arbrå hävdar Länsstyrelsen i Gävleborg att lavskrikan minskar och successivt försvinner. Detta påstående om den nationella förekomsten av lavskrika är grovt missledande, skriver professor Dag Lindgren i en artikel i Hela Hälsingland.
Publicerad:

Sidor