debatt

Visa upp din skog!

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Långkjolarna svängde och blusliven trängde. Det var dans på den gamla dansbanan, ”bland granar och hängbjörkars skygd”. Till den gamla valsen har vi fått följa falkens flykt över stora härjedalshyggen i Naturskyddsföreningens reklamfilm.
Publicerad:

Staten ska inte konkurrera med skattemedel

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Varför tar svenska regeringen och Landsbygdsdepartementet via Skogsstyrelsen och SLU på sig rätten att med skattemedel konkurrera ut privata företag? frågar sig några företagare.
Publicerad:

Blandskog är värsta lyxpizzan

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Sällan har väl en skoglig nyhet fått ett sådant genomslag som den från Future Forests i början av året: Blandskog är som en lyxpizza, den har ”extra allt”. Låt vara att pressmeddelandet inte gjorde jämförelsen just med en pizza, men blandskogarna har mer av både virkesproduktion, kolinlagring, biologisk mångfald, död ved och skogsbär.
Publicerad:

Sveaskog tar med politiker i skogen

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Vårens debatt och medias kritik av svenskt skogsbruk får Sveaskog att agera. Under hösten planerar man ett antal skogsexkursioner med riksdagsledamöter och lokalpolitiker för att ge sin bild av ett hållbart skogsbruk.
Publicerad:

Nätkommentarer

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Bengt Eks ledare om hatet mot skogsbrukarna har lett till en del kommentarer från läsare. Och måste man inte har störtbåge på äldre traktorer? SKOGEN svarar.
Publicerad:

Träffa Eskil Erlandsson och Göran Persson på Föreningen Skogens Höstexkursion

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Sveaskogs ordförande Göran Persson, besöker den 22 augusti de Sörmländska skogarna för att medverka i Föreningen Skogens höstexkursion. Föreningen Skogen, med ca 8000 medlemmar, har i hela 130 år arbetat för bättre skogar och ett hållbart skogsbruk framförallt i Sverige. Tillsammans med årets markvärd, 100-årsjubilerande Skogssällskapet, samlas skogssektorn till livliga diskussioner i fält.
Publicerad:

Sluta svälja vindkraftspropagandan

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Debatt: Vindkraftsetableringen i Norrlands inland går med en rasande fart. Så fort att det är svårt för alla att hänga med. En del privata markägare har nu till exempel börjat undra över hur deras arrendekontrakt egentligen ska tolkas. Mycket är väldigt oklart – och väldigt känsligt. Endast en person jag talat med i sammanhanget går med på att namnges.
Publicerad:

Skogssektorns samlade klimateffekt är större än Sveriges utsläpp

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Debatt: Skogen är oerhört betydelsefull för klimatet. Till exempel tar den upp mer än de 20 miljoner ton koldioxid per år som de samlade transporterna släpper ut.
Publicerad:

Fel att ange skogsfastighetspriser i kronor per kubikmeter

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Debatt. Från olika organisationer och företag får vi ett par gånger per år marknadsrapporter om prisutvecklingen på landets skogsfastigheter. Landet indelas i fem regioner där det genomsnittliga priset har räknats ut per kubikmeter virke på fastigheterna. Avsikten är att ge en bild av marknadsutvecklingen. Men det för med sig att de flesta använder sig av statistiken på ett helt felaktigt sätt. Måttet används som en prisinformation om enskilda fastigheters marknadsvärde. Det är helt fel.
Publicerad:

Sidor