debatt

Politisk passivitet stoppar skogens möjligheter

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
DEBATT. Kommunerna kan använda sitt planmonopol till att styra mot trähus, och regeringen kan låta bli att skjuta biobaserade drivmedel i sank. På internationella skogsdagen menar Norrskogs företrädare att regering och kommuner bromsar utvecklingen av skogens möjligheter för klimatet och landet.
Publicerad:

Dålig vägledning om ”gröna” jobb för unga

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Att få fler unga människor att välja ett yrke inom jord, djur, skog och trädgård är nödvändigt i omställningen till ett hållbarare och säkrare samhälle. Det är också här jobben finns. Studievägledare och kommuner spelar en avgörande roll i detta arbete. Idag stjälper de ofta mer än hjälper, skriver arbetsgruppen Ung i gröna näringar.
Publicerad:

"Skogsbruket på väg att bli särintresse"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
contorta
Foto: Bo Göran Backström, SKOGENbild,
DEBATT. Det blir de större städernas elit som kommer att styra synen på skogsbrukets utveckling och politik. Men vad har Stureplansglidare och dylikt folk för intresse i att engagera sig i skogsnäringens utveckling? Näringen måste visa vad man kan bidra med, menar professor Sten B. Nilsson.
Publicerad:

”Fel fokus för flora- och faunafolket”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Biologisk mångfald ställs mot klimathänsyn. Men det förstnämnda är helt beroende av det sistnämnda, skriver debattören. På bilden en av de 300 blomflugsarter som finns i Sverige.
DEBATT. Den biologiska mångfaldens betydelse för ett hållbart samhälle nämns ständigt när vi pratar klimathänsyn. Naturligtvis ska vi vara rädda om våra arter, men hur långt ska vi gå? Det undrar Lars Christersson, professor och "produktionsnisse".
Publicerad:

"Vart tar integriteten vägen?"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Nu kan andra laserskanna din skog och få en uppfattning om virkesvolymen. Och dina avverkningsanmälningar finns lättillgängliga - för alla - på nätet. Vart tar skogsägarens integritet vägen i den tekniska utvecklingen? Det undrar Marianne Eriksson, LRF och styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Ministrar vill se ökad upphandling av trähus

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
trähus
Skagershuset i Årsta har både stomme och fasad av trä.
DEBATT. Trähus kräver under hela sin livscykel mindre energi och orsakar mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra hus. Här har inte minst den offentliga sektorn genom upphandling ett stort ansvar att gå före, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Finlands näringsminister Olli Rehn i DI.
Publicerad:

”Skogsbruk går bra att förena med friluftsliv”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Familjeskogsbruket ser inget motsatsförhållande mellan skogsbruk och friluftsliv! Det pågår konstruktiva samtal mellan företrädare för skogsbruket, samhället och ideella organisationer. - Tillsammans hittar vi verktyg för en bättre skogsmiljö, skriver företrädare för flera skogsägarorganisationer i Skogsland.
Publicerad:

”Ändra inte skogsvårdslagen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
blandskog
Foto: Bo Göran Backström, SKOGENbild.
DEBATT. Regeringen har nu beslutat om en översyn av skogspolitiken. Det innebär bland annat att det som tidigare varit Skogsstyrelsens sak som professionell myndighet ska kunna ifrågasättas av särintressen vars syfte är att stoppa så många avverkningar som möjligt. Det skriver politikern Gustav Nilsson (M) i Sydöstran.
Publicerad:

”Städa upp i klimatdebatten”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. I januari utbröt något av en twitterstorm när Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman påstod att kalhyggesbruket är en miljökatastrof. Professor Johan Bergh från Linnéuniversitetet är förvånad över att man inte tar reda på fakta bättre. "Städa upp i den klimatförvillande skogsdebatten", säger han.
Publicerad:

Sidor