debatt

"Regeringen styr bort från brukande"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Den rödgröna regeringen säger sig vilja verka för ett aktivt svenskt skogsbruk men styr i en helt annan riktning. Exempelvis föreslås miljöorganisationer ges möjligheter till överklaganden i skogsvårdslagen. Därmed riskerar normala skogsbruksåtgärder att bli föremål för rättslig prövning, skriver centerpartisten Patrik Davidsson i Smålandsposten.
Publicerad:

"Partiskt om skogen i SVT"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vet programledaren för Mitt i naturen ens vad en kulturstubbe är, undrar Lena Ek.
DEBATT I programmet Mitt i Naturen 2016-12-01 jämförs skövlingen av regnskog i Indonesien med svenska skogar. Tyvärr är programmet symptomatiskt för hur det svenska skogsbruket beskrivs. Public Servis misslyckas med att vara opartiska, skriver Lena Ek, ordförande i Södra, på SVT opinion.
Publicerad:

”Bryssel ska inte besluta om skogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bosse Backström, SKOGEN-bild.
DEBATT Om EU fastställer en politik för skogen, om än inom ramen för klimatpolitiken, är risken stor att resultatet blir detaljstyrning som inte alls passar nordiska skogar, enligt en opinionsartikel av Yngve Sunesson i Laholms Tidning.
Publicerad:

"Missledande om lavskrikan"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT I rättsfallet om ett avverkningsförbud i Arbrå hävdar Länsstyrelsen i Gävleborg att lavskrikan minskar och successivt försvinner. Detta påstående om den nationella förekomsten av lavskrika är grovt missledande, skriver professor Dag Lindgren i en artikel i Hela Hälsingland.
Publicerad:

”Låt skyddad skog binda kol”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
skogsbruk,klimat,kolsänka
DEBATT Att låta delar av reservaten bli koldioxidbindande skogar är inte en slutlig lösning på planetens uppvärmning. Men det är en uppenbar möjlighet att nå stora effekter, skriver Mårten Bendz, professor och före detta rektor vid Skogshögskolan i tidningen Land.
Publicerad:

”Det svenska skogsbruket påskyndar klimatproblemet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Om vi avstår från att avverka skogen kommer den växa till och lagra koldioxid under många årtionden i Sverige. Matematiken är enkel: eftersom medelåldern i de svenska skogarna är kring 60 år, kan träden växa till länge innan inlagringen minskar. Det är precis det som behövs för att få ner koldioxidhalten i atmosfären snabbt, skriver David van der Spoul i en replik till Janne Skoglunds artikel.
Publicerad:

”Politisk inkonsekvens utan motstycke”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Samma politiker som vill ha ett fossilfritt samhälle vill avsätta allt mer skog av miljöskäl. Hur går det ihop, undrar debattören.
DEBATT Vår rödgröna regering har satt upp en plan för att bli ett fossilfritt Sverige år 2030. Målet är möjligt om skogsbruket får en viktig roll. Men samtidigt som Miljöpartiet är den största tillskyndaren mot ett fossilfritt Sverige stöttar man miljöorganisationernas krav på mer och mer avsättningar av skogsmark. Detta är en inkonsekvens som saknar motstycke i svensk politik, skriver Janne Skoglund.
Publicerad:

Ingen hållbarhet utan lönsamhet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Det ter sig märkligt när ledande talespersoner för skogsbruket skriver långa debattartiklar utan att nämna ordet lönsamhet. Utan lönsamhet blir det ingen fossilgrön bioekonomi, skriver skogsägaren Leif Öster som reflekterar över två saker som har stor betydelse för skogsbrukets framtid.
Publicerad:

Sidor