debatt

”Det svenska skogsbruket påskyndar klimatproblemet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Om vi avstår från att avverka skogen kommer den växa till och lagra koldioxid under många årtionden i Sverige. Matematiken är enkel: eftersom medelåldern i de svenska skogarna är kring 60 år, kan träden växa till länge innan inlagringen minskar. Det är precis det som behövs för att få ner koldioxidhalten i atmosfären snabbt, skriver David van der Spoul i en replik till Janne Skoglunds artikel.
Publicerad:

”Politisk inkonsekvens utan motstycke”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Samma politiker som vill ha ett fossilfritt samhälle vill avsätta allt mer skog av miljöskäl. Hur går det ihop, undrar debattören.
DEBATT Vår rödgröna regering har satt upp en plan för att bli ett fossilfritt Sverige år 2030. Målet är möjligt om skogsbruket får en viktig roll. Men samtidigt som Miljöpartiet är den största tillskyndaren mot ett fossilfritt Sverige stöttar man miljöorganisationernas krav på mer och mer avsättningar av skogsmark. Detta är en inkonsekvens som saknar motstycke i svensk politik, skriver Janne Skoglund.
Publicerad:

Ingen hållbarhet utan lönsamhet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Det ter sig märkligt när ledande talespersoner för skogsbruket skriver långa debattartiklar utan att nämna ordet lönsamhet. Utan lönsamhet blir det ingen fossilgrön bioekonomi, skriver skogsägaren Leif Öster som reflekterar över två saker som har stor betydelse för skogsbrukets framtid.
Publicerad:

”Skogstjänstemännen har inte läst statistiken”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Enligt Naturvårdsverkets statistik är Sveriges totala koldioxidutsläpp ungefär 54 miljoner ton per år. Det bör vägas mot den svenska skogen som under ett år äter upp 45 miljoner ton koldioxid. Och det är ung växande skog som äter mest. De tjänstemän hos Skogsstyrelsen som allt oftare stoppar avverkningar av miljöskäl agerar alltså mot miljöns bästa. Det hävdar Östersunds-Posten i en ledare.
Publicerad:

”EU-lagstifta om skogsbrukets möjligheter"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Tack vare förmågan att binda kol är skogen också en stor tillgång för att nå EU:s klimatmål. Därför måste skogsbrukets potential maximeras i EU:s lagstiftning. Reglerna måste främja ett aktivt och klimatsmart skogsbruk, som även skapar hållbar regional tillväxt och jobb. Det skriver två socialdemokratiska EU-parlamentariker i tidningen Land.
Publicerad:

”Inför koldioxidskatt istället för kilometerskatt"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Stockholmshipstern och statstjänstemannen verkade vara överens om en sak: Vi kan avskaffa avstånd genom att sänka hastigheten, öka fordonsskatten och måla om körbanor till cykelbanor. Vad bägge missar är att prylarna i cykelbutiken och snabbmaten runt hörnet har sitt ursprung i något som produceras utanför stadskärnan, skriver Pär Lärkeryd, vd i Norra Skogsägarna, efter ett möte hos näringsdepartementet.
Publicerad:

"Allemansrätten måste efterlevas"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Att en privatperson lämnar efter sig skräp är en sak, men det är en helt annan sak när grupper av privatpersoner under ett paraply av kommersiell verksamhet skräpar ned och förstör, dessutom utan att ersätta markägaren, skriver Hela Hälsingland i en ledare.
Publicerad:

Sidor