debatt

”Vi tar självklart ansvar för naturvården”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Företrädare för skogsnäringen i Härjedalen och Jämtland gläds åt beslutet att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. Foto: Per Ericsson, SKOGEN-bild.
DEBATT Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i Jämtland och Härjedalen. Och vi bidrar gärna med vår kunskap om nyckelbiotoper i regionala samverkansmöten. Det skriver representanter för skogsnäringen med anledning av att Skogsstyrelsen stoppat inventeringarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.
Publicerad:

Flest kvinnliga företagare inom skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGEN-bild.
DEBATT Skog är störst bland kvinnors företagande. Ingen annan bransch engagerar så många kvinnliga företagare som skogen. Fyra av tio skogsägare i Sverige är kvinnor. För många är det okända fakta, skriver Mellanskogs ordförande Karin Perers.
Publicerad:

Kvinnor! Välkomna till skogen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Volymbestämning av skogsbestånd på Gammelkroppa Skogsskola.
DEBATT Skogsbruk och skogsindustri är sedan länge ryggraden i den svenska ekonomin och finansierar vår välfärd. Dessutom omvandlar växande skog koldioxid till naturliga råvaror. Det är en bransch med stora möjligheter! Men för att göra verklighet av dem behöver vi nyttja Sveriges hela kompetens, inte bara halva, skriver Norrskogs vd Olov Söderström.
Publicerad:

"Fokusera på stenkol, olja och cement"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturvården borde fokusera på att ersätta stenkol, olja och cement med träprodukter från välskötta skogar, skriver debattörerna. Foto: Bo-Göran Backström. SKOGEN-bild.
DEBATT Den brukade skogen ska fortsätta brukas för att göra mest klimatnytta. Det främsta problemet för naturvården är därför inte skogsbruk i sig utan den hotande klimatförändringen till följd av att koldioxidkoncentrationen i atmosfären ökar från fossila material, skriver professorerna Pekka Kauppi och Tomas Lundmark i en replik till Greenpeace i Svenska Dagbladet.
Publicerad:

Fel fokus stoppar fossiloberoende

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Strandparken i Sundbyberg har trästomme och är ett exempel på klimatvänligt byggande. lllustration: Martinsons.
DEBATT Om allt fokus läggs på att skydda skog blir det svårt att bygga trähus och tillverka andra träprodukter i den utsträckning som behövs för att minska klimatpåverkan. Ajöss med målet om fossiloberoende Sverige, skriver Anders Josephsson, ansvarig för näringspolitik, Sveriges Träbyggnadskansli.
Publicerad:

Skogen ger framtidens glesbygdsjobb

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Det är inte så smart att glesbygdskommuner profilerar sig med utbildningar inom media och dataspel. Varför ska de utbilda folk i näringar som finns i Stockholm. Det är basnäringar inom exempelvis skogen som verkligen har framtiden för sig på landsbygden, säger Nima Sanandaji, medförfattare till en bok om framtidens jobb.
Publicerad:

”Flytta inte makten över skogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Just nu låter regeringen utreda ett system där miljöorganisationer ges rätt att överklaga markägares åtgärder i skogen. Det kallas för talerätt och det kanske låter bra. Men egentligen handlar det om att makten flyttas från riksdag till organisationer som inte behöver ta något ansvar för sina handlingar. Det skriver representanter för LRF i Skogsaktuellt.
Publicerad:

Bättre än väntat för skogens fåglar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Svenskt skogsbruk är långt bättre än propagandan från vissa miljöorganisationer gör gällande - det visar resultatet av fågelräkningen. Miljörörelsen borde bekymra sig mer för de arter som minskar när landskapet förbuskas. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör, i Land.
Publicerad:

Vem har samhällsansvaret för alla i viltolyckor?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Viltutfodring med exempelvis sockerbetor orsakar en mängd problem, anser debattörerna. Foto: LE Carlsson, SKOGEN-bild.
DEBATT Kalmar län toppar statistiken i antal viltolyckor i landet. Hittills i år har det skett 3600 olyckor, redan 400 mer än förra rekordåret. Bara under ett dygn i november körde 49 personer på ett djur på vägarna. Flest olyckor sker i anslutning till stora utfodringsplatser för vilt utmed E22.
Publicerad:

Ställ inte miljö och människor mot varandra!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
DEBATT Regeringen förbereder nu ett förslag till skatt på lastbilstansporter som gör det dyrare att bo, leva och driva företag där det saknas hamn eller järnväg. I de fyra nordligaste länen påverkar en sådan skatt utsläpp av växthusgaser – bara genom att verksamheter slås ut och människor tvingas flytta. Det skriver 12 företag och organisationer som enats kring vad de anser vara en ödesfråga för norra Sverige.
Publicerad:

Sidor