debatt

Skogen ger framtidens glesbygdsjobb

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Det är inte så smart att glesbygdskommuner profilerar sig med utbildningar inom media och dataspel. Varför ska de utbilda folk i näringar som finns i Stockholm. Det är basnäringar inom exempelvis skogen som verkligen har framtiden för sig på landsbygden, säger Nima Sanandaji, medförfattare till en bok om framtidens jobb.
Publicerad:

”Flytta inte makten över skogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Just nu låter regeringen utreda ett system där miljöorganisationer ges rätt att överklaga markägares åtgärder i skogen. Det kallas för talerätt och det kanske låter bra. Men egentligen handlar det om att makten flyttas från riksdag till organisationer som inte behöver ta något ansvar för sina handlingar. Det skriver representanter för LRF i Skogsaktuellt.
Publicerad:

Bättre än väntat för skogens fåglar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Svenskt skogsbruk är långt bättre än propagandan från vissa miljöorganisationer gör gällande - det visar resultatet av fågelräkningen. Miljörörelsen borde bekymra sig mer för de arter som minskar när landskapet förbuskas. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör, i Land.
Publicerad:

Vem har samhällsansvaret för alla i viltolyckor?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Viltutfodring med exempelvis sockerbetor orsakar en mängd problem, anser debattörerna. Foto: LE Carlsson, SKOGEN-bild.
DEBATT Kalmar län toppar statistiken i antal viltolyckor i landet. Hittills i år har det skett 3600 olyckor, redan 400 mer än förra rekordåret. Bara under ett dygn i november körde 49 personer på ett djur på vägarna. Flest olyckor sker i anslutning till stora utfodringsplatser för vilt utmed E22.
Publicerad:

Ställ inte miljö och människor mot varandra!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
DEBATT Regeringen förbereder nu ett förslag till skatt på lastbilstansporter som gör det dyrare att bo, leva och driva företag där det saknas hamn eller järnväg. I de fyra nordligaste länen påverkar en sådan skatt utsläpp av växthusgaser – bara genom att verksamheter slås ut och människor tvingas flytta. Det skriver 12 företag och organisationer som enats kring vad de anser vara en ödesfråga för norra Sverige.
Publicerad:

"Regeringen styr bort från brukande"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Den rödgröna regeringen säger sig vilja verka för ett aktivt svenskt skogsbruk men styr i en helt annan riktning. Exempelvis föreslås miljöorganisationer ges möjligheter till överklaganden i skogsvårdslagen. Därmed riskerar normala skogsbruksåtgärder att bli föremål för rättslig prövning, skriver centerpartisten Patrik Davidsson i Smålandsposten.
Publicerad:

"Partiskt om skogen i SVT"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vet programledaren för Mitt i naturen ens vad en kulturstubbe är, undrar Lena Ek.
DEBATT I programmet Mitt i Naturen 2016-12-01 jämförs skövlingen av regnskog i Indonesien med svenska skogar. Tyvärr är programmet symptomatiskt för hur det svenska skogsbruket beskrivs. Public Servis misslyckas med att vara opartiska, skriver Lena Ek, ordförande i Södra, på SVT opinion.
Publicerad:

”Bryssel ska inte besluta om skogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bosse Backström, SKOGEN-bild.
DEBATT Om EU fastställer en politik för skogen, om än inom ramen för klimatpolitiken, är risken stor att resultatet blir detaljstyrning som inte alls passar nordiska skogar, enligt en opinionsartikel av Yngve Sunesson i Laholms Tidning.
Publicerad:

"Missledande om lavskrikan"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT I rättsfallet om ett avverkningsförbud i Arbrå hävdar Länsstyrelsen i Gävleborg att lavskrikan minskar och successivt försvinner. Detta påstående om den nationella förekomsten av lavskrika är grovt missledande, skriver professor Dag Lindgren i en artikel i Hela Hälsingland.
Publicerad:

”Låt skyddad skog binda kol”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
skogsbruk,klimat,kolsänka
DEBATT Att låta delar av reservaten bli koldioxidbindande skogar är inte en slutlig lösning på planetens uppvärmning. Men det är en uppenbar möjlighet att nå stora effekter, skriver Mårten Bendz, professor och före detta rektor vid Skogshögskolan i tidningen Land.
Publicerad:

Sidor